Vergoeding & Tarieven

We hebben met alle zorgverzekeraars een overeenkomst

Er bestaat veel onduidelijkheid over de vergoeding van fysiotherapie. Dit komt doordat er in de loop der jaren veel is veranderd. Hoe zit het nu in elkaar? Momenteel kent Nederland twee soorten zorgverzekeringen, de basisverzekering en de aanvullende verzekering.

Basisverzekering

De basisverzekering is verplicht voor iedereen. Er wordt een aantal aandoeningen vergoed uit de basisverzekering. Meestal gaat het om chronische aandoeningen zoals bijvoorbeeld de Ziekte van Parkinson, Beroerte, etc… Welke aandoeningen precies in aanmerking komen kunt u zien door te klikken op de lijst van chronische aandoeningen. Let op: de 1e 20 behandelingen bij deze aandoeningen worden niet vergoed uit de basisverzekering. Deze dient u zelf te betalen indien u geen aanvullende verzekering heeft. Heeft u wel een aanvullende verzekering dan worden de 1e 20 behandelingen vergoed als u minimaal 20 behandelingen fysiotherapie in uw pakket heeft. Indien u minder dan 20 behandelingen in het pakket heeft, dan dient u zelf de rest te bekostigen.

Aanvullende verzekering

De aanvullende verzekering is niet verplicht voor iedereen en kunt u zelf kiezen. Alle overige aandoeningen worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Bekijk uw polis hoeveel behandelingen fysiotherapie worden vergoed.

Niet-verzekerde zorg

Het kan voorkomen dat u geen of onvoldoende behandelingen vergoed krijgt via uw zorgverzekering. In dat geval gelden onze tarieven voor niet-verzekerde zorg, zoals hieronder vermeld.

Tarieven 2024 bij niet-verzekerde zorg

Tarieven gelden voor elke vestiging van Fysiotherapiepraktijk Verdipark


Individuele behandelingen

– Reguliere zitting fysiotherapie € 42,00
– Zitting manuele therapie € 52,00
– Zitting geriatriefysiotherapie € 52,00
– Zitting oedeemtherapie € 52,00
– Zitting bekkenfysiotherapie € 52,00
– Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 65,00
– Screening, intake en onderzoek € 65,00
– Intake en onderzoek na verwijzing € 52,00
– Toeslag voor uitbehandeling € 12,00

Groepsbehandelingen

– Groepsbehandeling 2 personen € 42,00
– Groepsbehandeling 3 personen € 32,00
– Groepsbehandeling 4 personen € 30,00
– Groepsbehandeling 5 tot 10 personen € 27,00

Onze praktijk conformeert zich aan eventuele afwijkende tarieven van zorgverzekeraars voor zover het om natura verstrekkingen gaat en dus rechtstreeks wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

N.B. Sommige zorgverzekeraars betalen wel alle gedeclareerde behandelingen, maar kunnen die weer (gedeeltelijk) bij u in rekening brengen in het geval u onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie of wanneer u een eigen risico heeft. Bespaar uzelf daarom onaangename verrassingen en weet waar u recht op heeft door uw polis daarop na te kijken.