Specialisaties

Algemene fysiotherapie

De algemeen fysiotherapeut is specialist op het gebied van bewegen. Hij of zij begeleidt patiënten die gehinderd worden bij het uitvoeren van activiteiten. De algemeen fysiotherapeut behandelt patiënten zowel individueel als in groepen.

Algemene fysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

De bekkenfysiotherapeut begeleidt bij het voorkomen en behandelen van klachten in het buik-, bekken- en lage ruggebied bij vrouwen en mannen van alle leeftijden. Bij bekkenfysiotherapie wordt de aandacht gelegd op het leren herkennen, trainen en ontspannen van de spieren rondom het bekken.

Bekkenfysiotherapie

Manuele therapie

Manueeltherapeuten zijn opgeleid om gewrichten in armen, benen en de wervelkolom nauwkeurig te kunnen onderzoeken en behandelen. Hierdoor kunnen patiënten weer beter bewegen met minder pijn.

Manuele therapie

Geriatriefysiotherapie

De geriatriefysiotherapeut heeft zich verdiept in ouderen en hun gerelateerde ziektebeelden. Geriatriefysiotherapie is erop gericht om ouderen zo zelfstandig en mobiel mogelijk te houden. DIt gebeurt bijvoorbeeld door oefentherapie, advisering en begeleiding van de patiënt, gezinsleden en mantelzorgers.

Film Geriatrie

Bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapeuten zorgen ervoor de mensen zo goed mogelijk kunnen blijven functioneren op hun werk. De aanpak kan verschillend zijn, variërend van instructietraining op de werkplek tot een re-integratie trainingsprogramma.

Fysiotherapie in de thuiszorg

Fysiotherapie in de thuiszorg

Fysiotherapeuten in de thuiszorg richten zich op het herstel begeleiding van ouderen, terminale patiënten en chronisch zieken in de thuissituatie. Er wordt, waar mogelijk, gestreeft naar behoud van zelfstandigheid zodat mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Revalidatie na COVID-19

Revalidatie na COVID-19

De fysiotherapeut helpt bij het herstel na een corona-besmetting. U krijgt inzicht hoe om te gaan met uw klachten en er wordt verantwoord aan uw herstel gewerkt. Het verdelen van uw energie en voorkomen van overbelasting zijn belangrijke aandachtspunten.

Revalidatie knieën en heupen

Binnen onze praktijk maken wij gebruik van een helder programma in de revalidatie van knieën en heupen zoals bij een nieuwe knie of nieuwe heup. Wij zorgen er samen met u voor dat u het gewenste niveau van bewegen en functioneren gaat halen. Vanzelfsprekend houden wij rekening met de richtlijnen vanuit uw ziekenhuis.

Revalidatie-knieën-en-heupen

Fysiotherapie bij Parkinson

Tijdens elk stadium van de ziekte van Parkinson kunt u voor informatie of advies op maat terecht bij de fysiotherapeut. Als het nodig is, kan hij u ook behandelen. Bij de ziekte van Parkinson richt de fysiotherapeutische behandeling zich op het voorkomen, stabiliseren of verminderen van de problemen tijdens het bewegen. Ook kan de fysiotherapeut u helpen bij het opbouwen of onderhouden van uw conditie en de verbetering van specifieke, dagelijkse activiteiten.

Fysiotherapie-bij-Parkinson

Looptraining bij claudicatio

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) wordt veroorzaakt door slagaderverkalking, waardoor patiënten etalagebenen (claudicatio intermittens) kunnen ondervinden. Klachten zoals pijn of kramp in de beenspieren treden op tijdens het lopen en verdwijnen na enige tijd stilstaan. De huisarts of vaatchirurg verwijst vaak de patiënt eerst voor een traject gesuperviseerde looptherapie (GLT) en leefstijlbegeleiding bij een gespecialiseerde Chronisch ZorgNet fysiotherapeut.

Looptraining-bij-claudicatio
Longtherapie

Longtherapie

Mensen met aandoeningen aan longen en luchtwegen (zoals astma, COPD/bronchitis, longfibrose, COPD/emfyseem, of klachten na een doorgemaakte Corona-infectie) kunnen last hebben van kortademigheid, hoesten, slijmproductie en vermoeidheid.

Fysiotherapie bij longklachten heeft als doel het leren omgaan met de klachten en beperkingen die u ondervindt als gevolg van uw longaandoening, waarbij de therapie kan bestaan uit het:
- geven van informatie en advies over de aandoening;
- verbeteren van de ademhalingstechniek;
- verbeteren van een goede ophoesttechniek;
- verbeteren van de algemene en functionele spierkracht;
- verbeteren van de conditie;
- stimuleren tot verandering van bewegingsgedrag, een gedrag waarbij bewegen in het dagelijks leven meer op de voorgrond staat en waarbij rekening wordt gehouden met belasting (wat u doet) en belastbaarheid (wat uw lichaam kan).

Handtherapie

Handtherapie

Handtherapie kan u helpen bij problemen aan elleboog, pols, handpalm, vingers en duim. U kunt daarbij denken aan klachten en beperkingen door overbelasting, peesontstekingen, artrose (slijtage) maar ook aan revalidatie na een breuk of operatie.

Oedeemtherapie

Oedeemtherapie

Oedeem is een ophoping van vocht die ontstaat als gevolg van een verstoord evenwicht tussen de aanvoer -en afvoer van vocht. Een groot deel van de mensen met oedeem heeft last van vocht in de benen, maar de vochtophoping kan overal in het lichaam plaatsvinden.

Oedeemtherapie heeft als doel het lymfesysteem te stimuleren middels lymfedrainage. Daarnaast kan de oedeemtherapeut ook fascietechnieken, lymfetaping, en /of zwachtelen toepassen. Dit alles om de lymfestroom stimuleren of te ondersteunen. Ook kan het nodig zijn een therapeutisch elastische kous aan te meten.

Valpreventie

Valpreventie

Binnen onze praktijk maken wij gebruik van het Otago-oefenprogramma. Dit is een valpreventieprogramma voor thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Het programma is vooral geschikt voor ouderen die al wat kwetsbaar zijn. Tijdens Otago gaan ouderen samen met een fysiotherapeut of oefentherapeut aan de slag met beenspierversterkende oefeningen, evenwichtsoefeningen en een wandelschema. Ze doen dit individueel thuis, of in een groep in de praktijk.

Daarnaast is valpreventie vaak maatwerk, vooral bij kwetsbare ouderen. Dan wordt deze individueel gegeven als reguliere fysiotherapie of geriatriefysiotherapie.