Netwerken

Kwaliteitsregisters

Stichting Keurmerk Fysiotherapie

De Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken. SKF geeft fysiotherapeuten inzicht in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, dit is de start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan.

SKF

BIG-Register

Het BIG-Register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren en mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren.

BIG Register

Netwerken

ParkinsonNet

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het verzorgen en begeleiden van mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson of aan atypische Parkinson-symptomen. Om ervoor te zorgen dat elke Parkinson-patiënt de best mogelijke zorg krijgt, heeft ParkinsonNet de expertise van zorgverleners vergroot door middel van training, de jaarlijkse conferentie en onderzoek.

Parkinsonnet-Logo

Chronisch ZorgNet
(COPD, Vaat, Covid 19, osteoporose)

Er zijn bijna 3000 gespecialiseerde therapeuten die op zo'n 3500 locaties in Nederland via Chronisch ZorgNet gesuperviseerde oefentherapie en leefstijlbegeleiding aanbieden aan mensen met chronische aandoeningen zoals perifere arteriële aandoeningen (PAV, etalagebenen), COVID 19, COPD, astma en hartaandoeningen.

Chronisch-Zorgnet-Logo

Rug Netwerk Twente

Het Rug Netwerk Twente is een netwerk van in Twente en in de Achterhoek werkzame fysiotherapeuten die als gezamenlijk doel hebben het (beter) positioneren en profileren van fysiotherapeutisch handelen in de gezondheidszorg rond patiënten met klachten en aandoeningen van de wervelkolom.

Rugnetwerk-Twente-Logo

Geriatrienetwerk Twente

Geriatriefysiotherapeuten bundelen hun krachten in een netwerk. Het doel van het Geriatrienetwerk Twente is om samen een netwerk te vormen en hierbij kennis te delen over de behandeling van geriatrische patiënten.

Geriatrienetwerk-Twente

Hart Vaat Long Netwerk Twente

In het Hart Vaat Long Netwerk Twente (HVL-netwerk Twente) zijn fysiotherapeuten uit de regio met deze aandachtsgebieden verenigd. Het netwerk streeft naar kwalitatief hoogwaardige fysiotherapie, verleend door kundige en ervaren fysiotherapeuten. De leden hebben aanvullende scholing gehad ten aanzien van hart-, vaat- en/of longaandoeningen. Het netwerk organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten voor het opdoen en uitwisselen van kennis en kunde en om de fysiotherapeutische zorg regionaal af te stemmen (ook met andere disciplines) en naar een hoger niveau te tillen.

Hart-Vaat-Long-Netwerk-Twente-Logo

Partners

Partner 1

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Partner