Patiënteninformatie

Praktisch

Aanmelden

Bij de aanmelding wordt gevraagd naar uw naam, adres, BSN-nummer, verzekeringsgegevens, uw klachten en eventueel uw verwijsbrief. Tevens kunt u een voorkeur voor een fysiotherapeut aangeven.

Fysiotherapie direct toegankelijk

Bij ons kunt u een afspraak maken zonder verwijsbrief van een huisarts of andere verwijzer. Bij chronische indicaties heeft u meestal wel een verwijzing nodig. Als u twijfelt, overleg met uw fysiotherapeut of een verwijsbrief nodig is.

De eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak gaan we in gesprek over uw klacht en wordt een fysiotherapeutisch onderzoek uitgevoerd om tot een gedegen diagnose te komen. Eventueel wordt nog een aanvullende behandeling gegeven.

Bent u verhinderd?

Bent u om wat voor reden dan ook verhinderd, laat dit dan alstublieft 24 uur voor de geplande afspraak weten. Zo kunnen we andere mensen helpen. Annuleert u uw afspraak niet tijdig, dan kan deze in rekening worden gebracht.

Hygiëne

Er wordt van u verwacht dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt.

Eigendommen

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw spullen veilig zijn in onze praktijk. De praktijk is echter niet verantwoordelijkheid voor verlies of schade van uw eigendommen.

Behandelovereenkomst

Bij de eerste afspraak met uw fysiotherapeut komt automatisch een zogenaamde behandelovereenkomst tot stand. De behandelovereenkomst is de overeenkomst tussen fysiotherapeut en patiënt waarin wordt afgesproken dat de fysiotherapeut de fysiotherapeutische handelingen als screenen, onderzoeken, adviseren en het uitvoeren van het behandelplan mag toepassen met als doel om aan de hulpvraag van de patiënt te voldoen.

Wanneer de fysiotherapeut verwacht u niet of niet verder te kunnen helpen, dan zal de fysiotherapeut dit bespreken. Indien gewenst zal de fysiotherapeut u, voor zo ver mogelijk en met behoud van keuze vrijheid in fysiotherapeut, behulpzaam zijn bij het vinden van andere mogelijkheden van hulpverlening. Daarnaast maken de op deze site beschreven algemene voorwaarden, praktische prakrijkregels, rechten en plichten en betalingsvoorwaarden onlosmakelijk onderdeel uit van deze behandelovereenkomst.

De behandelovereenkomst van Fysiotherapiepraktijk Verdipark wordt bij de de intake besproken en in het digitaal dossier vastgelegd. Fysiotherapiepraktijk Verdipark gebruikt het softwareprogramma Intramed voor de dossiervoering. Intramed voldoet aan alle wettelijke online veiligheidseisen conform beveiligingsnorm ISO 27001.

Klachtenprocedure

Fysiotherapiepraktijk Verdipark doet er alles aan om onze patiënten zo goed mogelijk te helpen en tevreden te stellen. Bent u toch niet tevreden over uw behandeling? Bespreek het allereerst met uw behandelend fysiotherapeut. Indien u toch een klacht wil indienen, kunt u terecht op de website van Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

Eén van de klachtenconsulenten van Keurmerk Fysiotherapie neemt contact met u op en zal proberen om samen met u en uw fysiotherapeut tot een oplossing te komen

Wettelijke kaders

Alle wetten die voor u als patiënt van belang zijn, worden hier benoemd:

– Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) – Link

– Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – Link

– Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) – Link

– Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) – Link

– Wet publieke gezondheid (Wpg) – Link

– Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) – Link